Hälsan kan påverkas av radon

Hälsan kan påverkas av radon

Visste du att din hälsa kan påverkas av radon? Radon är en naturligt förekommande gas som kan skada hälsan när man utsätts för det under en längre tid. Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning)….

Read More