VÄLKOMMEN TILL SIMSKOLEFÖRBUNDET
FÖR BABY OCH BARN!

Simskoleförbundet är en ideell organisation sammansatt av såväl företag som kommunala verksamheter och föreningar. Förbundets syfte är att sprida information om simskola för små barn till allmänheten och att genom utbildningar, seminarier och artiklar verka för att simskolor ska utvecklas och hålla en god kvalitet. Vi håller oss väl uppdaterade om vad som händer inom simundervisningen riktad till barn, såväl i Sverige som utomlands och har byggt upp ett nätverk av engagerade instruktörer, verksamheter och utbildare som tillsammans lägger grunden för god simundervisning.

Genom att ansluta dig till oss stödjer du oss i detta viktiga arbete och är med och påverkar simundervisning i positiv riktning. Det finns tre sätt att ansluta sig; som medlem/instruktör, verksamhet och utbildare. Under fliken BLI MEDLEM finns "Anslut dig" där du enkelt se hur du går tillväga.

Alla som idag är anslutna verksamheter hittar du under fliken ”här finns vi” och medlemmar och utbildare finns under "Jag är ansluten".

VI finns på facebook där vi skriver mer om aktuella händelser. Sök upp oss där genom att klicka här!