Coronaviruset COVID-19

2020-03-13

I denna fråga är det viktigt att hålla sig uppdaterad på myndigheternas riktlinjer eftersom direktiven kan förändras och det med omedelbar verkan! 

  • följ myndigheternas direktiv
  • använd sunt förnuft
  • kommunicera tydligt mot dina kunder

Ni kan påminna kunderna om tex:

  • Hygien innan bad. Alltså att ni informerar att ALLA SKA TVÄTTA SIG NOGGRANT. 
  • Vad kunder ska förhålla sig till. Alltså det ni beslutar i er verksamhet tex. detta: Har ni eller barnet/barnen sjukdomssymptom uppmanas ni att inte delta i verksamheten den dagen, på grund av risken att utsätta andra familjer och ledarna för eventuell smitta.

Observera att förbundet inte kan inte ta beslut som påverkar era verksamheter. Var och en måste själv ta ansvar för sina egna beslut och informera sina kunder om vad som gäller. 

Frågor rörande sjukdomar och COVID-19 viruset hänvisar vi till respektive tjänster och myndigheter (1177, Folkhälsomyndigheten, MSB osv.).