Frågor & Svar

När kan man börja simma? - Det är aldrig för sent! 
Efter att barnet har blivit tre månader gammalt är ni välkomna att börja simma. Bra är att börja när ni känner att vardagsrutinerna fungerar väl. Vid 3-6 månader blir barnet allt stadigare och har längre perioder av vakenhet. De flesta barn är i denna ålder mycket öppna för nya upplevelser och bekantskap med nya människor. Någon övre åldersgräns för när det är möjligt att börja finns inte.

Hur går babysimskola till?
Simskoleförbundet har riktlinjer som alla anslutna verksamheter förbinder sig att följa. Här följer ett par av dem som har just med lektionen att göra. 

Miljön ska vara lugn. Därför ska grupperna inte vara för stora och får inte överstiga 10 barn. Föräldrarna ska vara aktiva i undervisningen hela tiden. Temperaturen i vattnet får inte understiga 32 grader men vi rekommenderar 34-35 grader. Undervisningen får vara högst 30 minuter per gång.

Varje kurs, steg eller nivå (beroende på vad man väljer att kalla det) ska ha ett tydligt mål. Här finns stor variation beroende på vilken simskola det är. 

Kurserna är vanligtvis mellan 7 och 10 lektioner eller hela terminer. Man simmar vanligtvis en gång i veckan med samma deltagare och samma instruktör. Varje lektion har övningar som syftar till att nå målen i kursen. Det är en blandning mellan nya och gamla övningar som presenteras. Instruktören ska vara utbildad och kunna vägleda gruppen och de enskilda familjerna i gruppen. På många ställen har de som ska påbörja babysim ett teoritillfälle/informationsmöte före första badet, något som rekommenderas av Simskoleförbundet.

Kan alla barn simma?
 

Alla barn som av sina föräldrar uppfattas som friska kan börja simma. Även för barn med olika typer sjukdomar kan simning vara bra. I dessa fall skall barnets läkare tillfrågas innan simmet börjar. Barn med funktionshinder, både psykiska och fysiska kan med fördel simma. 

När ska man undvika att simma?

  • När barnet har feber och är sjukt. Stanna hemma och vila och ta det lugnt.
  • När barnet är allmänpåverkat. Även om barnet inte har feber kan ni märka att något är fel. Barnet har kanske dålig aptit, sover dåligt på natten eller är allmänt hängigt.
  • När barnet har ögon- öron- eller urinvägsinfektion.
  • När barnet har diarré.
  • När barnet har ett öppet sår. Det kan vara ett "vanligt" sår eller en tuberulosvaccination som inte läker. Öppet sår kan leda till infektioner hos barnet och vi vill inte utsätta barnet för någon risk.

Hur förbereder man sig? 
När ni bestämt er för att börja simma kan ni gärna förbereda er hemma. I första hand genom att bada barnet i badbalja men gärna också i badkaret tillsammans med er föräldrar. Låt barnet få möjlighet att röra sig så mycket som möjligt. Ni kan också duscha tillsammans och vänja barnet vid att få vatten över huvudet. Välj en tid på dagen när barnet är utsövt och mätt så att badstunden blir så lustfylld som möjligt. Tänk på vilka signaler ni ger barnet och visa att det är roligt att bada!

Tycker alla barn om babysim?
 

Barn föds vattenglada! Er inställning till vatten kommer till stor del att överföras på barnet. Visar ni att det är roligt att vara i vatten kommer barnet också att tycka det. Om barnet är ledset på simmet beror det ofta på att det är hungrigt eller trött. Trösta då barnet precis som ni gör på land. Avbryt simövningen och ge barnet närhet och trygghet. Kanske behöver det ammas, få nappen eller dricka ur nappflaskan en liten stund. Är barnet lite äldre brukar det räcka att ni tar det lugnt en stund och kramas för att sedan lekfullt återgå till lektionen. Var uppmuntrande och kärleksfull och var positiv!

Vad har barnen på sig i vattnet?
 

En babysimbyxa som håller tätt om barnet skulle bajsa. Den ska sitta åt vid ben och mage och inte innehålla plast. Detta för att undvika luft i byxan (barnet får då en falsk flythjälp). Byxorna ska vara smidig och inte hindra barnets rörelser.

Måste barnet dyka?
 

Du bestämmer själv vilka övningar ni vill deltaga i! Det gäller oavsett vilken övning instruktören presenterar. Att vara under vattnet är inte ett syfte i sig. Men att kunna hålla andan och ta sig fram i vattnet är en mycket viktig färdighet som ingår i babysimskolan. Vattensäkerhet och självständighet är viktiga begrepp. Vi vill att barnet ska bli så självständigt som möjligt i vattnet för att det ska kunna klara sig så bra som möjligt om det skulle hamna i vattnet ofrivilligt. Att kunna hålla andan viljemässigt är en förutsättning. Små barn tar sig fram i vattnet under ytan. Huvudet är för tungt för att hållas upp ovan ytan före ca 3 års ålder. Det är mycket viktigt att du som förälder känner dig redo för dyket när ni provar det första gången. För att det ska vara möjligt behöver både du och barnet känna er trygga i vattnet. Det finns ett flertal olika sätt att introducera dyket på. Så snart som möjligt ska barnet själv ta initiativ till dyken.