Välj simskola med kvalité till ditt Barn!


Simskoleförbundet arbetar för att påverka och är måna om att simskolorna i landet ska hålla en hög kvalitet. Det uppnås på flera sätt, däribland genom god utbildning av personalen och att verksamheten har en genomtänkt kursplanering. Simskolan har övningar, syften och mål som de arbetar med. Det är baserat på såväl den fysiska som mentala, känslomässiga och sociala utvecklingen. Det är viktigt att se det enskilda barnet och dess utvecklingsnivå.

Varje simskola har naturligtvis sin egen kursplan och kursmålen varierar därför på landets simskolor som är anslutna till Simskoleförbundet.

Välj ett anslutet sim för ditt barns simskola och du hittar dessa här

Riktlinjer som våra anslutna verksamheter ska följa hittar du här.