Simundervisningens historik 

I Sverige har det funnits aktiviteter i vatten för små barn i organiserad form sedan 1979. Man började då ta emot ett par månader gamla barn för att tidigt vänja dem vid vatten. Detta kallades ”spädbarnssimning” och bytte senare namn till ”babysim”.

Från början var fokus för detta en familjeaktivitet där både mamman och pappan kunde delta på lika villkor. ”Spädbarnssimning” skulle leda till vattenvana för att barnen senare skulle vara mer mottagliga för simundervisning. Aktiviteten bestod av lek och sång och samvaro med barn och föräldrar med en ledare som föreslog aktiviteter. Så småningom ändrades namnet till babysim. Numera finns många verksamheter som bedriver simskola för små barn. De bedriver strukturerad simundervisning för barn från 3 månaders ålder och uppåt. Detta i syfte att lära barn att ta sig fram i vattnet och att rädda sig själva om en olycka skulle vara framme så tidigt som möjligt. 

Under dessa år som gått har begreppen ”babysim” och ”simskola” utvecklats och förändrats. Idag är det många begrepp som har med simskola att göra som cirkulerar några exempel är; babysimskola, minisim, småbarnssimskola, plask och lek, simlekis mfl. Begreppen kan ha lite olika betydelser på olika ställen. Förbundet väljer att kalla det simskola för barn, vilken ålder det än är på barnen. Om det preciseras som babysim är det simskolan från 3 månader till 2 år som menas.

Ser man på simundervisningen internationellt så pratar man om simskola oavsett vilken ålder det handlar om och i de flesta länder som har avancerad simundervisning (t ex USA och Australien) börjar man mycket tidigt, under 1 års ålder. Crawl är det första simsättet i de flesta länderna.

Det finns fortfarande en del babysim som bedrivs enligt den gamla skolan. De skiljer sig markant från de mer moderna och strukturerade simskolorna där man utgår från en kursplan och har tydliga mål, både gällande simskolan samt varje liten övning.